Осма среща на екипа по проект – Крайова, Румъния

Девета среща на екипа по проект - Арбанаси, България

Откриваща пресконференция-Русе 13.07.2015. хотел „Теодора палас“- ЕКО Образование за здравословна околна среда

Откриваща пресконференция Крайова, Румъния

Четвърта среща на екипа по проект - Арбанаси

Трета среща на екипа по проект - Крайова

Първи уъркшоп в Крайова

Втора среща на екипа по проект - Арбанаси

Първа среща на екипа по проект - Арбанаси

Страници

  • Брояч: 172,869