Закриваща пресконференция по проект – Силистра, България

Закриваща пресконференция по проект – Крайова, Румъния

Конференция за представяне на резултатите по проект – Крайова, Румъния

Демонстрационни уроци – Главиница, България

Трети работен семинар – Констанца, Румъния

Осма среща на екипа по проект – Крайова, Румъния

Девета среща на екипа по проект - Арбанаси, България

Шеста среща на екипа по проект – Крайова, Румъния

Пета среща на екипа по проект – Крайова, Румъния

Седма среща на екипа по проект – Крайова, Румъния

Страници

  • Брояч: 177,202