Закриваща пресконференция по проект – Крайова, Румъния

Конференция за представяне на резултатите по проект – Крайова, Румъния

Закриваща пресконференция по проект – Силистра, България

Шеста среща на екипа по проект – Крайова, Румъния

Пета среща на екипа по проект – Крайова, Румъния

Седма среща на екипа по проект – Крайова, Румъния

Тридневна екскурзия в региона на Констанца, Румъния

Втори работен семинар – Главиница, България

Демонстрационни уроци – Главиница, България

Трети работен семинар – Констанца, Румъния

Страници

  • Брояч: 170,803