Despre Proiect

La sfârşitul anului 2014 a început implementarea proiectului "ECO Education for Healthy Environment", finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013. Proiectul este co-finanţat de UE prin FEDR şi prin contractul încheiat de grant nr. 79356/08.10.2014, MIS ETC 336.

Proiectul va fi implementat în perioada 23.10.2014 - 31.12.2015.

"ECO Education for Healthy Environment" oferă posibilitate pentru o colaborare între şcoli şi organizaţii din ambele ţări.

Obiectivul principal al proiectului este creşterea nivelului de informare cu privire la problemele ecologice printre tinerii din regiunea transfrontalieră. Va fi creat un sistem inovativ de formare care va aduce progres în evaluarea, cunoştinţele, rezultatele şi aptitudinile necesare pentru păstrarea patrimoniului natural.

Echipa de lucru care are în sarcină implementarea proiectului va crea şi va implementa un material didactic digitalizat într-un număr total de 4 /patru/ şcoli de pe teritoriul ambelor ţări. În cadrul implementării proiectului va fi creat şi implementat un sistem de formare, în domeniul protecţiei mediului, bazat pe un portal de e-learning. Va fi dezvoltată metodologia didactică şi profesorii, şi elevii vor beneficia de impactul egal prin intermediul ICT pentru acces egal. Proiectul va accelera procesul de implementare a unui ICT sistem în domeniul predării şcolare.

În acest mod, atenţia elevilor va fi concentrată asupra unor probleme globale presante şi influenţa acestora în România şi în Bulgaria.

Vor fi urmărite şi obiectivele specifice pentru crearea unor programe didactice, stabilirea unui model de parteneriat între ONG şi licee în domeniul educaţiei, până la Delta Dunării.

Valoarea totală a proiectului este de 1 321 267, 68 euro.

Proiectul va fi implementat în următoarele regiuni: România-Craiova, Dolj, Călăraşi şi Bulgaria - Silistra, Glavinitsa, Ruse.

Rezultate aşteptate

 

Însuşirea uşoară a materialului curicular în problemele mediului. De o importanţă majoră pentru atingerea acestui rezultat este posibilitatea de colaborare între experţii din România şi din Bulgaria. Unirea eforturilor acestora răsună nu numai naţional, ci şi internaţional.

A fost elaborat şi conţinutul electronic pentru toţi elevii din clasele 7 - 11, din România şi Bulgaria.

Au fost elaborate 12 manuale electronice şi 12 teste electronice (1 test pentru 1 manual).

Obţinerea unei abordări integrate în sistemul educaţional.

  • Contor: 177,201