За проекта

В края на 2014 г. стартира изпълнението на проект „ЕКО Образование за здравословна околна среда“, който е е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и сключен договор за субсидия № 79356/08.10.2014, MIS ETC 336.

Проектът ще бъде реализиран от 23.10.2014 г. до 31.12.2015 г.

„ЕКО Образование за здравословна околна среда“ дава възможност за съвместна работа между училища и организации от двете държави.

Основната цел на проекта е повишаване на информираността по екологичните въпроси сред младите хора в трансграничния регион. Ще се създаде иновационна система за обучение, която ще прогресира оценяването, знанието, резултатите и уменията нужни за запазването на природното наследство.

Екипът, работещ по осъществяването на тази задача, ще създаде и въведе дигитализиран учебен материал в общо 4 /четири/ училища на територията на двете държави. При изпълнението на проекта ще се създаде и внедри система за обучение за защита на околната среда базирана върху Е-обучителен Портал. Ще бъде развита обучителна методика и постигане на въздействие върху учители и ученици, чрез ИКТ за равен достъп. Проектът ще ускори процеса за въвеждане на ИКТ система на обучението.

По този начин вниманието на учениците ще бъде фокусирано върху належащи глобални въпроси и влиянието им в рамките на Румъния и България.

Ще се следват и специфични цели за създаване на общи учебни програми, установяване на модел за партньорство между НПО и гимназиите, в областта на образованието по делтата на река Дунав.

Общата стойност на проекта е 1 321 267, 68 евро.

Проектът ще се изпълнява в следните райони: Румъния - Крайова, Долж, Кълъраш и България - Силистра, Главиница, Русе

Очаквани резултати

 

Лесно усвояване на учебния материал по въпросите на околната среда. Огромно значение за постигането на този резултат има възможността за съвместна работа на експерти от Румъния и България. Обединяването на техните усилия носи както национален, така и международен отзвук.

Разработено електронно съдържание за всички ученици от 7 до 11-ти клас за Румъния и България.

Разработени 12 електронни помагала и 12 електронни теста (1 тест за помагало).

Постигането на интегриран подход в образователната система.

  • Брояч: 178,762