Activitatea nr. 1 Managementul proiectului

Managementul proiectului va asigura coordonarea tuturor activităţilor principale pentru atingerea rezultatelor aşteptate. Echipele vor înfiinţa - Adunarea Constitutivă şi Comitetul Director Comun. Membrii acestora vor fi câte o persoană din echipa fiecarui partener, şi o persoana de la partenerul lider. Personalul comun va asigura buna gestionare şi parteneriatele eficiente pentru a se atinge un efect transfrontalier mai sporit de aceasta activitate. Vor fi realizate întâlnirile regulare de lucru - 5 /cinci/ în România şi 5 /cinci/ în Bulgaria.

  • Contor: 172,869