Дейност 1. Управление на проекта

Управлението на проекта ще осигури координацията на всички основни дейности, за да се постигнат очакваните резултати. Екипите ще създадат - Учредително събрание и Съвместния направляващ комитет, в който ще членуват по един от всеки партньор и водещия партньор. Общият персонал ще осигури добро управление и ефективни партньорства с цел да се постигне по-голяма трансграничен ефект от действието. Ще бъдат проведени редовните месечни срещи - 5 /пет/ в Румъния и 5 /пет/ в България.

  • Брояч: 172,870