Activitatea nr. 5 Elaborarea şi lansarea Platformei

Platforma educaţională trebuie să corespundă cerinţelor contemporane pentru realizarea de e-learning, să fie compatibilă cu standardele cu renume mondial şi specificaţiile precum SCORM, AICC sau alte echivalente. Platforma educaţională trebuie să permită realizarea mai multor operaţii pe baza unei instalaţii. Instalarea platformei trebuie realizată în mod profesionist, garantând un nivel înalt de securitate a soluţiei oferite. Se preconizează că platforma va fi web-bazată, elaborată prin mijloace contemporane de soft care vor permite extinderea ei în viitor.

Se va realiza pregătirea de cursuri de formare care vor include:

  • Elaborarea unui program curicular - program curicular pentru elevii de clasele 7 - 11 care va include 12 lecţii/manuale în domeniul Protecţiei mediului.

  • Crearea unor cursuri digitalizate (e-Content) şi teste în limba bulgară şi limba română, inclusiv:

  • elaborarea celor 12 lecţii/manuale digitalizate;

  • elaborarea a 12 teste electronice (câte 1 pentru fiecare lecţie/manual);

  • Formarea profesorilor - această sarcină are drept scop pregătirea şi realizarea unei formări a profesorilor pentru utilizarea e-platformei educaţionale. Formarea trebuie realizată prin formarea grupurilor-ţintă pentru care urmează a fi elaborată şi pusă la dispoziţie formarea în temele specifice. În urma fiecărei formări, Prestatorul serviciului trebuie să pună la dispoziţia participanţilor forme de feedback. Feedback-ul trebuie prelucrat şi trebuie pus la dispoziţia beneficiarului sub forma unui raport/analiză a formărilor realizate. Prestatorul trebuie să aplice activităţi de corecţie (la nevoie) în următoarele direcţii: program curicular, conţinut educativ şi metodologie.

  • Contor: 159,657