Activitatea nr. 6 Informaţie, publicitate şi evenimente de presă

Activităţile promoţionale vor fi îndreptate către atragerea atenţiei întregii comunităţi, comunităţilor locale din regiunea transfrontalieră, autorităţilor publice locale şi la nivel de stat, reprezentanţilor mass-media, şcolilor şi universităţilor, profesorilor şi elevilor din regiunea transfrontalieră şi la nivel naţional.

Obiectivul este prezentarea rezultatelor în urma investiţiilor în mediu, cursurilor de protecţie în domeniul protejării mediului şi arătarea unui model bun de parteneriat transfrontalier în atingerea standardelor europene. În scopurile proiectului vor fi imprimate şi distribuite următoarele materiale publicitare: 5000 /cinci mii/ de broşuri pentru popularizarea rezultatelor proiectului; 5000 /cinci mii/ de broşuri "Lecţii demonstrative" – pentru popularizarea rezultatelor; 500 /cinci sute/ de afişe; 5 /cinci/ bannere; 1 200 /o mie două sute/ pixuri; 1 200 /o mie două sute/ coperţi de dosare; 200 /două sute/ de tricouri; 200 /două sute/ de bandane; 200 /două sute/ de rucsacuri; 200 de ecusoane; 200 /două sute/ de seturi pentru jurnalişti; 14 tabele de identificare.

Evenimentele prevăzute sunt destinate popularizării proiectului. Ele vor oferi posibilitatea tuturor participanţilor să cunoască avantajele unei conştiinţe ecologice în sistemul educaţional.

Aceasta activitate include întocmirea articolelor care vor fi publicate în mass-media locală cu informaţii despre proiect. Ultimul pas sunt conferinţele de finalizare a proiectului, una în România şi una în Bulgaria, cu scopul de a se prezenta rezultatele atinse prin implementarea proiectului, paşii viitori pentru garantarea sustenabilităţii.

  • Contor: 172,870