Activitatea nr. 2 Realizarea unui studiu:

Sub-activitatea nr. 2.1. - Elaborarea studiului în fiecare stat.

Experţii de mediu din Bulgaria şi România îşi vor uni eforturile pentru a determina temele prioritare în scopurile materialelor educative. Activitatea include studierea şi analiza comparativă care vor avea drept scop identificarea problemelor ecologice concrete din regiune. Rezultatul analizei comparative efectuate va include teme care pot fi dezbătute în mediul ante-universitar. În temeiul rezultatelor studiilor efectuate, specialişti din ambele ţări /Bulgaria şi România/ se vor întâlni şi vor elabora planuri curiculare unice care vor fi ulterior aplicate în toate cele 4 /patru/ şcoli care fac parte din echipa de proiect. Se prevede realizarea unei evaluări şi analize a nivelului de informare în privinţa problemelor mediului, din punctul de vedere al adolescenţilor şi cum anume punctul lor de vedere poate fi modificat într-un fel în care ei vor putea proteja mediul, în viaţa de zi cu zi.

Analiza rezultatelor obţinute


Sub-activitatea nr. 2.2. - Rezultatele de la comparaţia şi elaborarea unui program curicular comun

Studiile vor acoperi regiunile-ţintă, în acest fel obţinându-se o imagine reală asupra rezultatelor regiunilor cu caracteristici diverse - elaborate în mod special pentru regiunile rurale. Studiul şi analiza vor constitui un element de bază pentru cursurile de formare - pilot în Bulgaria, la nivel naţional. Analiza va contribui la implementarea cursurilor de protecţie a mediului în şcoli din toate nivelele educaţionale. Acest lucru va contribui la accelerarea procesului de prevenire şi luare a măsurilor necesare pentru reducerea poluării în regiunile afectate.


Sub-activitatea nr. 2.3 – Organizarea de 3 /trei/ seminarii de lucru

În proiect este prevăzută organizarea de 3 seminarii de lucru pentru unirea a 3 fluxuri mari de participanţi în procesul de predare - educaţie: Experţi - profesori şcolari; reprezentanţi municipali autorizaţi - administraţia publică locală şi departamentele de educaţie a municipiilor - ţintă; elevi.. Primul seminar va avea loc la Craiova, la sfârşitul studiului, atunci experţii în domeniul educaţiei din Bulgaria vor vizita România, împreună cu Partenerul lider, vor elabora şi vor compara rezultatele studiului realizat. În cadrul întâlnirii vor fi stabilite programele curiculare comune, în domeniul problemelor mediului care vor fi aplicate în toate cele 4 /patru/ şcoli. Al doilea seminar de lucru va avea loc în Bulgaria. Evenimentele vor avea loc după livrarea şi instalarea echipamentelor /dotărilor/ şi punerea în funcţionare a segmentelor educaţiei digitalizate.

A treia sesiune de lucru va fi, conform planului, realizată în Constanţa, România, la sfârşitul proiectului. Toţi participanţii /profesorii din şcolile-ţintă, experţi bulgari şi români în domeniul educaţiei/ vor prezenta influenţa pozitivă a implementării proiectului şi impactul său transfrontalier. Obiectivul seminarului va fi prezentarea în faţa reprezentanţilor de la mass-media, organelor la nivel local şi naţional şi tuturor participanţilor în procesul de educaţie, din ambele ţări, a importanţei investiţiilor în ICT pentru educaţie.


Sub-activitatea nr. 2.4. - Organizarea a 3 /trei/ lecţii demonstrative în Bulgaria.

Cele 3/trei/ lecţii demonstrative organizate vor avea loc în şcoala din oraşul Glavinitsa. Profesori din România vor împărtăşi experienţa şi competenţa lor în utilizarea de ICT în educaţie, în domeniul mediului. Colegii lor din Bulgaria vor participa şi vor acorda asistenţă în cadrul demonstraţiei. Lecţiile vor fi deschise reprezentanţilor autorităţilor publice locale, experţilor din domeniul ecologiei şi educaţiei, părinţilor, reprezentanţilor mass-media locale şi naţionale. Mesajul celor trei lecţii demonstrative către auditoriul la nivel local şi naţional va fi "Educaţia pentru un mediu sănătos".

  • Contor: 159,663