Дейност 3. Доставка на оборудване за 4 /четири/ училищни кабинета

Благодарение на проекта четири специализирани научни кабинети ще бъдат оборудвани в четири училища (по един за всяко училище). Ще бъдат доставени и монтирани в новите четири кабинета сървър, настолни и преносими компютри, мултимедийни бели дъски, видео проектори и други.

  • Брояч: 178,767