Дейност 4. Изграждане и стартиране на Интернет портал

В рамките на дейността трябва да се разработи и внедри уеб-портал, представляващ виртуална платформа за споделяне на новини и електронни курсове.

  • Брояч: 178,767