Дейност 8. Одит и Мониторинг

Одитът на проекта ще се осъществи от външна фирма с опит. Одитът ще се изпълняват на няколко етапа - междинни одити и окончателен одит. По този начин, всички административни или финансови дейности ще се изпълняват правилно, което ще допринесе за качественото изпълнение на проекта.

  • Брояч: 172,869